Χάρτης βλάστησης και χρήσεων γης (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_pelop_dis&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
ida411e8db-1ec0-4193-9103-c38e2ab22338
position3
resource group id505c21c0-306d-48fe-9efb-17f592e5116f
resource typefile
revision id904c217f-0b7c-4419-8c2c-a11042426ce5
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive