Χάρτης βλάστησης και χρήσεων γης (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:geo_pol_pelop_dis&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-68

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id70a9bde9-e0b2-4dc4-bfab-449e63c3fad3
resource group id505c21c0-306d-48fe-9efb-17f592e5116f
resource typefile
revision id09b35f5a-50a8-4e41-804b-f510b71e19ab
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive