Εδαφολογικός Χάρτης - Βάθος εδάφους (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf4a2c-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
id89a0e2e3-4f4f-4e2a-9572-b0ac8b4f9657
position2
resource group ide41a327e-db08-413d-b981-d8b2ea6b7f05
resource typefile
revision id0d5fe47e-855d-4cb8-8e9b-314e3e402ed0
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive