Εδαφολογικός Χάρτης - Βάθος εδάφους (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:geo_pol_edafmap_1997&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-54

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id729cde35-fabf-4731-bc0f-3666fb075c7e
resource group ide41a327e-db08-413d-b981-d8b2ea6b7f05
resource typefile
revision idec08c497-d026-4948-8f7a-a5967fd0a2dd
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive