Εδαφολογικός Χάρτης - Βάθος εδάφους (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id3e11f2d8-36bd-4df1-9bde-8f15d932c503
position3
resource group ide41a327e-db08-413d-b981-d8b2ea6b7f05
resource typefile
revision id32305bf9-6d63-4808-bfc4-e0b4c11424c6
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive