Εδαφολογικός Χάρτης - Δασοπονία (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_11&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
idedc11c18-ae54-4f34-a444-00e1702a6846
position3
resource group id2ae3e3e0-5f3b-4108-863a-f13f6b2071ea
resource typefile
revision idaf43ad5d-35e1-4e4f-a053-19c732c2212a
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive