Εδαφολογικός Χάρτης - Δασοπονία (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:geo_pol_edafmap_1997_11&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-65

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
idd86038fc-75bc-41de-b84a-8c4fe4d78f15
resource group id2ae3e3e0-5f3b-4108-863a-f13f6b2071ea
resource typefile
revision id3ee5947a-9874-45f6-87d3-da8652f3cf3f
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive