Εδαφολογικός Χάρτης - Δασοπονία (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_11&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
id6c5986ae-6a2c-4714-acb5-5c7ef67584a6
position1
resource group id2ae3e3e0-5f3b-4108-863a-f13f6b2071ea
resource typefile
revision idcc6c852e-d5e7-49ad-a064-04aecbe21e9c
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive