Εδαφολογικός Χάρτης - Δασοπονία (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf5332-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
id48fbc09a-f126-44f1-830b-1bb5bf68bd49
position2
resource group id2ae3e3e0-5f3b-4108-863a-f13f6b2071ea
resource typefile
revision ide944aadd-f5f8-461a-83d7-a00db851a3e8
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive