Εδαφολογικός Χάρτης - 2ο Επικρατέστερο μητρικό ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_08&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
ideef8c01e-bcd3-4b86-9ae1-6380359fb8cf
position1
resource group id09d64062-70c5-41fd-84cb-41275809658f
resource typefile
revision id47824ad1-d67a-467e-af27-93c674807edc
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive