Εδαφολογικός Χάρτης - 2ο Επικρατέστερο μητρικό ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf5116-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
idc7256765-16bb-4673-9208-18834894ae92
position2
resource group id09d64062-70c5-41fd-84cb-41275809658f
resource typefile
revision id980e28cc-42e9-46b8-8ff2-1ad7cdd890c5
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive