Εδαφολογικός Χάρτης - 2ο Επικρατέστερο μητρικό ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_08&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
ida3f615cd-944c-4529-a96d-98c40b1ef724
position3
resource group id09d64062-70c5-41fd-84cb-41275809658f
resource typefile
revision idb6334e81-5f22-4245-b4b0-f8d2bcc419c3
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive