Εδαφολογικός Χάρτης - 2ο Επικρατέστερο μητρικό ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:geo_pol_edafmap_1997_08&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-62

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id00e788ef-6fcf-4279-9895-4c350668a614
resource group id09d64062-70c5-41fd-84cb-41275809658f
resource typefile
revision id15981660-8f2d-4a86-a7c7-ce81f670211f
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive