Εδαφολογικός Χάρτης - Κλίση επιφάνειας εδάφους ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:geo_pol_edafmap_1997_06&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-60

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
ide2c700ae-3ba1-4a44-8c83-b21acdbd7971
resource group idd3ca7703-50ed-4dba-a3e0-22a9c0031739
resource typefile
revision id2c450157-22d7-43e3-987e-2af472ef68d9
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive