Εδαφολογικός Χάρτης - Κλίση επιφάνειας εδάφους ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_06&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id9736d863-61e9-46c4-aec3-ee1cf188e84f
position4
resource group idd3ca7703-50ed-4dba-a3e0-22a9c0031739
resource typefile
revision id90a15917-f938-4fbc-8c9f-3e1fc1cca0e3
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive