Εδαφολογικός Χάρτης - Κλίση επιφάνειας εδάφους ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf4e82-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
id818feb4f-dd37-486b-aafb-4331e8743eac
position3
resource group idd3ca7703-50ed-4dba-a3e0-22a9c0031739
resource typefile
revision id7dbf46a6-7d58-4382-853a-0b72be850585
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive