Εδαφολογικός Χάρτης - Κλίση επιφάνειας εδάφους ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_06&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
id597e8be7-643a-4c33-a9cf-4e7d43dc62aa
position1
resource group idd3ca7703-50ed-4dba-a3e0-22a9c0031739
resource typefile
revision id4ed83a7f-14ed-49ea-86c0-968e07e62dfc
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive