Εδαφολογικός Χάρτης - Έκθεση επιφάνειας εδάφους ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_05&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
id9225a833-6e9f-4186-b170-2c3bcab37874
position1
resource group id5fcb4d87-6130-4e29-89d9-e4d8671cd8d3
resource typefile
revision id5ba1cb7c-65eb-47fd-bc9e-c884e0077f53
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive