Εδαφολογικός Χάρτης - Έκθεση επιφάνειας εδάφους ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:geo_pol_edafmap_1997_05&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-59

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id4665e3fa-50f7-4e49-a950-21ce40c2db3b
resource group id5fcb4d87-6130-4e29-89d9-e4d8671cd8d3
resource typefile
revision ide8902561-2b08-43fa-b995-7aae41c3dbeb
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive