Εδαφολογικός Χάρτης - Έκθεση επιφάνειας εδάφους ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf4dce-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
id300c47fa-5699-4c69-b180-fed83fc0403e
position2
resource group id5fcb4d87-6130-4e29-89d9-e4d8671cd8d3
resource typefile
revision idadd65f5a-6cea-4db8-be6a-c99dc5fb8dbf
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive