Εδαφολογικός Χάρτης - Έκθεση επιφάνειας εδάφους ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_05&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id169fcbe2-32c0-4263-bbaf-7270b6d618dd
position3
resource group id5fcb4d87-6130-4e29-89d9-e4d8671cd8d3
resource typefile
revision id12305643-f815-4426-9e82-b4e2744a62b6
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive