Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Εδαφολογικός Χάρτης - Έκθεση επιφάνειας εδάφους

Εδαφολογικός χάρτης. Στο παρόν επίθεμα απεικονίζεται η έκθεση μιας επιφάνειας ως προς τον ορίζοντα για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας. Διακρίνονται οι κατηγορίες: [1] Βόρειες, [2] Νότιες, [3] Ποικίλες, [4] Επίπεδες επιφάνειες και οι συνδυασμοί αυτών. Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.(Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή