Εδαφολογικός Χάρτης - Οικολογικές περιοχές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf4ba8-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
idcc402d57-8cc4-4981-932b-3e3b8a273b29
position2
resource group ida4c96ee7-4ee5-428d-9425-4e97c510c730
resource typefile
revision id538ca63a-4ab2-4755-9ec2-a2b958fe8c84
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive