Εδαφολογικός Χάρτης - Οικολογικές περιοχές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:geo_pol_edafmap_1997_02&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-56

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
idc8d7ab83-f533-4e49-8e3f-a8afb4142a02
resource group ida4c96ee7-4ee5-428d-9425-4e97c510c730
resource typefile
revision id6fcab570-a6e5-491b-8958-ffc77e2bbb44
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive