Εδαφολογικός Χάρτης - Οικολογικές περιοχές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_02&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id7592c9ad-bef0-491e-b7f4-ef934fbd8134
position3
resource group ida4c96ee7-4ee5-428d-9425-4e97c510c730
resource typefile
revision id788eeb27-6246-4abb-bd70-98439a2a5dd8
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive