Εδαφολογικός Χάρτης - Οικολογικές περιοχές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_02&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
id3dedfbbe-49fc-4d0f-b73e-887551dd7b24
position1
resource group ida4c96ee7-4ee5-428d-9425-4e97c510c730
resource typefile
revision idaa32155f-252f-40d0-8c4c-9c00d56fa9ae
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive