Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Εδαφολογικός Χάρτης - Οικολογικές περιοχές βλάστηση

Εδαφολογικός χάρτης. Στο παρόν επίθεμα παρουσιάζονται οι οικολογικές περιοχές για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας. Για περιοχές της χώρας, όπου η φυσική βλάστηση δεν έχει διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρωπο, ο όρος "οικολογικές περιοχές" είναι ταυτόσημος με τις "κύριες ζώνες φυσικής βλάστησης". Τέσσερις οικολογικές περιοχές έχουν διακριθεί, οι οποίες αντιστοιχούν στις τέσσερις κύριες ζώνες φυσικής βλάστησης (ομάδες τοπικού κλίματος) που απαντώνται διαδοχικά από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι τις κορυφές των υψηλότερων ορέων της χώρας μας: [1] Αειφύλλων πλατυφύλλων, 0-600 μ., G, [2] Φυλλοβόλων δρυών, 300-1300 μ., D, [3] Ελάτης, 700-1600 μ., E, [4] Ψευδαλπική, 1600 μ.,Υ. Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.(Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή