Εδαφολογικός Χάρτης (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_edafmap_1997_01&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
id2f505f52-cd01-43c9-956f-f524712d0dc5
position3
resource group id5d74166d-c8ad-4ccc-a17a-67d5f16d30ce
resource typefile
revision id582ceaa8-2bfc-4047-b622-f4bfa907666d
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive