Εδαφολογικός Χάρτης (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf4af4-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatXML
id2093024c-45a0-4c85-b6ab-172fa96723e3
position2
resource group id5d74166d-c8ad-4ccc-a17a-67d5f16d30ce
resource typefile
revision idc4d775ab-f4d3-4fc5-98d0-a314855c1bf0
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive