Εδαφολογικός Χάρτης (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:geo_pol_edafmap_1997_01&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-55

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
id03494dff-c26e-4db4-865d-fb568be7414f
resource group id5d74166d-c8ad-4ccc-a17a-67d5f16d30ce
resource typefile
revision idb71f0022-e78e-4cd8-95be-d0f5a27c1845
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive