Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Εδαφολογικός Χάρτης

Χάρτης με πολύγωνα γαιοενοτήτων και αναφορά γαιοικανότητας για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας. Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή