Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Εδαφολογικός Χάρτης - Βάθος εδάφους

Εδαφολογικός Χάρτης. Στο παρόν επίθεμα απεικονίζεται το ποιοτικό χαρακτηριστικό του βάθους του εδάφους για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας. Τρεις κλάσεις βάθους χρησιμοποιούνται: βραχώδες έδαφος (R) (30 cm βάθους). Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή