Προτάσεις Έργων ΕΣΠΑ Δ. Γορτυνίας

Απολογισμός του Δήμου Γορτυνίας, για τις μελέτες που ετοίμασε και υπέβαλε στο ΕΣΠΑ και λοιπά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΠΕΠ-ΔΕΠΙΝ, ΕΠΠΕΡΑΑ, ΠΑΑ, LEADER, ΕΕΤΑΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΟΣΚ, ΕΑΠ).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή