Λοιπές Προστατευόμενες Περιοχές (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf4536-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
ide3a799fe-2260-4b53-ac71-38c4f0fb0a19
position2
resource group ida774cadf-b42a-4606-a9d0-9b9b435340c7
resource typefile
revision id5ce9fcc7-e35e-4d30-86a6-575b1f1877d7
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive