Λοιπές Προστατευόμενες Περιοχές (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:env_pol_prostatevomenes_perioches_alles&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-49

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
idbae85c3a-0308-4429-abe2-2fbbbf4b9568
resource group ida774cadf-b42a-4606-a9d0-9b9b435340c7
resource typefile
revision id6e66e8d9-6058-4a64-9979-d9a84933914b
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive