Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Λοιπές Προστατευόμενες Περιοχές

Λοιπές προστατευόμενες περιοχές (πλην των εθνικών πάρκων, των περιοχών προστασίας της φύσης ή και απόλυτης προστασίας της φύσης εντός εθνικών πάρκων, των περιφερειακών ζωνών εθνικών πάρκων, των προστατευόμενων τοπίων, των καταφυγίων άγριας ζωής, των αισθητικών δασών, των μνημείων της φύσης, των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, των εκτροφείων θηραμάτων, των ελεγχόμενων κυνηγητικών περιοχών, των εθνικών δρυμών) που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν.3937/2011 και έχουν θεσμοθετηθεί από την Εθνική νομοθεσία. Αφορά την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας, (Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή