Περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aenv_pol_natura2000_spatial_gr_2020_08_10&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
idf6de5af9-d377-46d0-a0a4-e3c31becdba5
position3
resource group id6474251c-d43c-48ad-85a3-0b8e31f03d1a
resource typefile
revision id609ac18b-5659-44bd-916b-c579c69174f9
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive