Περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aenv_pol_natura2000_spatial_gr_2020_08_10&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
ide2216410-3f34-4f48-9f77-e0c2f8b81689
position1
resource group id6474251c-d43c-48ad-85a3-0b8e31f03d1a
resource typefile
revision idc6c47f08-0564-4733-9d0c-af3f36a7508d
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive