Περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:env_pol_natura2000_spatial_gr_2020_08_10&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-48

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id9b6f97e2-782e-4bbd-aa82-ba5c9bcf0d82
resource group id6474251c-d43c-48ad-85a3-0b8e31f03d1a
resource typefile
revision idc185a5e7-ce8f-4552-8ce4-5e6a6a781ded
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive