Περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf4482-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
id878ad588-41ef-4feb-8e6b-94f7ca5b94a4
position2
resource group id6474251c-d43c-48ad-85a3-0b8e31f03d1a
resource typefile
revision id2fb1d425-1e78-410f-97c1-7b07b9fcc7c3
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive