Τύποι χερσαίων οικοτόπων (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:env_pol_habitats_egsa87&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-46

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
ided49fb2f-17d3-48b8-acae-b182dd6251f7
resource group ide13ad486-44b1-4db8-aac8-c1e6d3f29e2a
resource typefile
revision id43b949be-68a1-4f8d-ad24-a97c543ad0c4
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive