Τύποι χερσαίων οικοτόπων (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf42d4-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
idaaf19c56-eb87-43d4-be93-316b92a201b4
position2
resource group ide13ad486-44b1-4db8-aac8-c1e6d3f29e2a
resource typefile
revision id26c5d244-afb2-435b-bcae-6de973814b8d
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive