Τύποι χερσαίων οικοτόπων (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aenv_pol_habitats_egsa87&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
id30fc9704-ef19-4eac-999b-2037a4136854
position1
resource group ide13ad486-44b1-4db8-aac8-c1e6d3f29e2a
resource typefile
revision id72e28064-2bf8-465e-90a8-a680754d78c2
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive