Τύποι χερσαίων οικοτόπων (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aenv_pol_habitats_egsa87&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id1760325e-d2a4-4fce-99c7-eacc1dda670a
position3
resource group ide13ad486-44b1-4db8-aac8-c1e6d3f29e2a
resource typefile
revision id949ed061-a1fc-4ca4-bb44-7096cde9eae2
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive