Σημαντικά ιστορικά συμβάντα πλημμυρών (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Afld_poi_el_pfra_flood&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
idad9fc1d9-c0e5-4537-ba0d-86dd624d9b98
position3
resource group id57fda5f8-9d16-41cc-b49a-dddd5911da22
resource typefile
revision id940a9af1-2808-412b-82cf-9cb5301e10d1
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive