Σημαντικά ιστορικά συμβάντα πλημμυρών (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:fld_poi_el_pfra_flood&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-52

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id5881b5c0-c7dd-4be3-baf2-a3a8131eb409
resource group id57fda5f8-9d16-41cc-b49a-dddd5911da22
resource typefile
revision idcb6f7044-8c18-4fc5-a5c8-ccf5779f0d51
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive