Σημαντικά ιστορικά συμβάντα πλημμυρών (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Afld_poi_el_pfra_flood&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
id0959955d-1996-4ac7-ab69-986aa75116c7
position1
resource group id57fda5f8-9d16-41cc-b49a-dddd5911da22
resource typefile
revision id581f360d-52fc-4e9e-a55b-dca8d9b7ea00
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive