Σημαντικά ιστορικά συμβάντα πλημμυρών (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf475c-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
id04f61625-de2d-4b2b-b3a9-f1a7db09a86b
position2
resource group id57fda5f8-9d16-41cc-b49a-dddd5911da22
resource typefile
revision ide8219549-1f4f-400e-baa1-daf44b2668e6
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive