Εκπομπές Διοξειδίου του θείου (S02) από ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aems_pol_ind_all_sub_so2&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
iddb2fed93-0649-4afd-8471-f76d46a2641f
position3
resource group idc0a3c4a9-ee5c-4612-948b-f4a3301222ef
resource typefile
revision idaedbd591-336f-416b-871c-026f0275d41a
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive