Εκπομπές Διοξειδίου του θείου (S02) από ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf3cb2-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
idc47cc473-8c09-447b-aea1-685f364ca068
position2
resource group idc0a3c4a9-ee5c-4612-948b-f4a3301222ef
resource typefile
revision id35e020cf-c6bc-42a3-b12e-48eca3a3440a
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive